أهلا بكم في نبض مول

Nabd Mall Voorwaarden

Inleiding:

Onze gebruiksvoorwaarde waren gemaakt om ons op de been te houden zo dat we samen succes kunnen behalen bij het vergroten van zaken. We werken volgens het gekozen land om de rechten van beide partijen te beschermen

Aanmelden:

Om bij ons aan te melden als een restaurant moet je voldoen aan de volgende eisen:

Je moet een KVK (Kamer van Koophandel) nummer hebben:1.1

2.2 uw identiteit / Verblijfsvergunning geldig is

3.2 geen valse persoonlijk informatie geven bij het aanmelden, of valse namen, Of zich aanmelden als andere inloggegevens voor restaurants want deze actie leidt tot frauduleus gedrag en dat is Overtreding van federale en nationale wet- en regelgeving.

4.2 De geldige en originele documenten presenteren die we bepalen volgens de toepasselijke wetgeving in het geselecteerde land, afhankelijk van wat we nodig hebben in de registratiefase op de site van Uw restaurant account om volgens de wet u te beschermen en opschorting, bevriezing of verwijdering te voorkomen.

5.2 in geval van niet-naleving van bovenstaande voorwaarden, heeft de administratie van sharq mall het recht om te schorsen, te bevriezen of verwijder Uw account van de site.

3- Accountbeveiliging

Om te profiteren van onze diensten en om de sharq mall website te gebruiken, gaat u akkoord met het volgende beveiligingsbeleid:

1.3 omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord voor Uw account in volledige vertrouwelijkheid en het niet delen met iemand.

2.3 U bent zelf verantwoordelijk als uw account in een illegaal manier wordt gebruikt, of als Uw account gehackt wordt.

3.3 U erkent dat u verantwoordelijk bent om het gebruik van uw winkel in alle ernst en betrouwbaarheid te handhaven, het wordt als verplicht beschouwd om het bedrijf/platform of site van sharqmall te vrijwaren voor eventuele schade die het als gevolg hiervan kan veroorzaken door schadelijk gebruik van uw account.

4.3 de administratie van sharq mall heeft het recht om uw account op elke moment op te schorten als er wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan een van de bovenste beveiligingsbeleid

4 – Maaltijden weergeven:

Om producten van uw account op het sharq mall platform te kunnen weergeven en bekijken, moet u de volgende stappen volgen:

1.4 de maaltijdmoet een hoge resolutie hebben en een witte achtergrond ook.

2.4 bij het optellen van de maaltijdprijs moet de uiteindelijke waarde inclusief de productbelasting worden opgeteld

4.4 Wanneer een nieuwe maaltijd (niet eerder bestaand) wordt vermeldt, wordt deze beoordeeld en goedgekeurd in het geval dat het voldoet aan alle voorwaarden die vereist zijn voor opname

5.4 De administratie van sharq mall heeft het recht om maaltijden te weigeren die op de lijst met verboden artikelen staan, en heeft ook recht om wijzigingen te maken van tijd tot tijd.

6.4 Maaltijden die op de website te koop worden aangeboden, moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving en het beleid en de protocollen van sharq mall die op de site zijn gedefinieerd ene van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

4.7 Het is verboden om illegale of onveilige producten te verkopen. U kunt ook contact opnemen met de administratie van Sharq Mall voor onafhankelijk juridisch advies als u vragen heeft over de wetten met betrekking tot uw producten.

verwerken en verzenden van bestellingen:

5.1 Na voltooiing van het aankoopproces door de klant, wordt u direct op de hoogte gebracht van alle bestelgegevens door een mailtje te sturen naar het daarin geregistreerde e-mailadres, en wordt u ook op de hoogte gebracht in uw dashboard

5.2 U moet de bestelling op een veilige manier voorbereiden en regelen volgens de vereiste stappen en de door ons verstrekte verpakkingsmaterialen, en ervoor zorgen dat u deze binnen 24 uur (tot 16:00 uur) vanaf de datum van ontvangst van de bestelling verzendt. Dit is om het vertrouwen van de klant te winnen en u positief te beoordelen, zodat u meer klanten kunt bereiken

5.3 In het geval van vertraging en het niet op tijd verzenden van het verzoek, of het niet kunnen verzenden van het verzoek, erkent u dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt ​​voor het vergoeden van de klant met een waarde van 4% toegevoegd aan de waarde van de bestelling. U stemt er ook mee in om de waarde van het product dat niet in uw winkel verkrijgbaar is 100% te vergoeden terwijl het zich in uw winkel in Sharq Mall bevindt na voltooiing van de aankoop door de klant, u moet wel de klant inlichten voor het verzenden.

5.4 In het geval van vertraging en het niet op tijd verzenden van het verzoek, of het niet kunnen verzenden van het verzoek, erkent u dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt ​​voor het vergoeden van de koper met een waarde van 4% toegevoegd aan de waarde van de bestelling. U stemt er ook mee in om de waarde van het product dat niet in uw winkel verkrijgbaar is 100% te vergoeden terwijl het zich in uw winkel in Sharq Mall bevindt na voltooiing van de aankoop door de klant, met kennisgeving hiervan voordat u het verzendt.

5.5 Het verzoek tot verzending van bestellingen wordt ingediend via de Sharq Mall geaccrediteerde of via uw eigen manier eenvoudig vanuit uw controlepaneel op uw kosten of op kosten van de klant (in overleg met de administratie daarover)

6. Privacy en veiligheid

Het handhaven van vertrouwelijkheid en beveiliging zijn twee belangrijke zaken voor Sharq Mall om de veiligheid en continuïteit van het werk te behouden met volledige professionaliteit en zorg voor het behoud van rechten. Er zijn strikte regels en voorwaarden opgelegd die niet aanvaardbaar en controversieel zijn volgens de wet en het beleid van Sharq Mall, wat uw belofte is en u neemt de verantwoordelijkheid voor:

6.1 Om de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie die we aan u verstrekken of die u ontvangt als gevolg van uw gebruik van de diensten. U mag dergelijke vertrouwelijke informatie niet onthullen, onthullen of kopiëren zonder onze schriftelijke toestemming.

6.2 U mag vertrouwelijke informatie alleen aan Sharq Mall-medewerkers bekendmaken als ze die nodig hebben. Deze vertrouwelijke informatie is uitgesloten van de geheimhoudingsplicht: – van een derde partij die niet onderworpen is aan de geheimhoudingsplicht richting ons.

6.3 Die bij het publiek bekend is geworden of anderszins niet langer geheim, privé-eigendom of vertrouwelijk is, behalve de gegevens die zijn bekendgemaakt door schending van de voorwaarden van deze verkoper.

6.4 Die Zelfstandig door u ontwikkeld is.

6.5 Dat is vereist om openbaar te worden gemaakt door een overheidsinstantie of via de wet, op voorwaarde dat u ons voldoende van tevoren een passende schriftelijke kennisgeving bezorgt om ons in staat te stellen een dergelijke openbaarmaking aan te vechten.

6.6 U verbindt zich ertoe om niet direct of indirect met de klant te communiceren, of te posten gerelateerd aan ongeoorloofde communicatie door het management van Sharq Mall.

6.7 U erkent dat u zich ervan bewust bent dat het onze prioriteit is om te zorgen voor een prettige en vlotte ervaring voor kopers in Sharq Mall en dat we diensten verlenen aan klanten voor de continuïteit van hun aankopen met betrekking tot levering.

7- terugstuurbeleid

1.7 U stemt ermee om het aanvragen van een ingediende retouraanvraag

U stemt ermee in om de verzoeken van geretourneerde maaltijden te accepteren in het geval dat de koper een retouraanvraag indient bij het retourneren of vervangen van de maaltijdbestelling en ervoor zorgt dat de retourzending of omruiling binnen een periode van maximaal 15 minuten wordt gedaan om ons in staat te stellen aan onze verplichtingen te voldoen en alle nodige procedures te volgen om het geld aan de koper terug te betalen.

2.7 Sharq Mall Company heeft het recht om uw winkel op te schorten, te bevriezen, te verwijderen van de website of applicatie en een financiële waarde van 2000 te claimen als u een van de bovenstaande voorwaarden overtreedt.

3.7 Wanneer u gebruik maakt en toegang krijgt tot de diensten van Sharq Mall, neemt u ermee alle verantwoordelijkheid wanneer u iets onwettigs doet, en dat Sharq Mall, de werknemers en partners vrij zijn van aansprakelijkheid in het geval dat u het volgende doet:

– Publicatie of opname van commerciële identificatiepapieren, vervalste of gestolen producten.

– Het plaatsen, invoegen of downloaden van ongepaste of verboden inhoud of materiaal op onze site, inclusief inhoud of materiaal dat op enigerlei wijze moreel of religieus ongepast is.

– Inhoud of materialen die de nationale veiligheid kunnen bedreigen.

– Financiële papieren inclusief aandelen, obligaties, instrumenten of andere zekerheden.

– Levende of dode wezens/ schepsels of enig deel van een dier dat op industriële of natuurlijke wijze is gehouden of bewaard.

– Alcohol, tabaksproducten, drugs, geestverruimende substanties, hypnotiserende substanties en allerlei soorten bedwelmende middelen.

– Stoffen die defect, onecht, beschadigd of misleidend zijn of bij gebruik schade kunnen toebrengen.

– Chemicaliën producten.

– Materiaal plaatsen waarvoor u geen recht erop hebt om de link te delen of op te nemen.

– Het plaatsen van nep- of gestolen materiaal.

– Een schending of omzeiling van de wet, schending van de rechten van anderen, onze voorschriften, ons beleid of schending van beslissingen met betrekking tot de status van uw account.

– Het gebruik van de diensten die niet meer aan de geschiktheidscriteria voldoen of als u geen juridisch bindende contracten kunt aangaan of uw account tijdelijk/ voor onbepaalde tijd is opgeschort.

– Gebruik/ gebruik maken van de contactgegevens die aan u zijn gegeven tijdens het transactieproce met Sharq Mall om uw verkopen buiten de sitegrenzen of op andere sites proberen te verhogen.

– Manipuleren van de prijs van een van de maaltijden/ producten.

– De interferentie met andere gebruikers/ verkopers lijsten.

– Ee actie ondernemen/ doen die de evaluaties en de beoordelingssystemen van de site vermindert.

– Het plaatsen van valse, onnauwkeurige, misleidende, bedrieglijke, lasterlijke of soortgelijke inhoud.

– Uw account overdragen aan een andere partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

– Het plaatsen van ongewenste berichten of elektronische correspondentie en dergelijke.

– Verspreiding van virussen of andere technologie die onze diensten of de belangen van andere gebruikers of hun eigendom kan schaden.

– Schending/overtreden van wetten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerk, octrooi, ethiek, reclameren, de database of enige van de intellectuele eigendomsrechten die aan ons gerelateerd is.

7.4 U gaat ermee akkoord dat in het geval dat u een van de bovengenoemde voorwaarden meemaakt of doet, alle wettelijke maatregelen die zullen worden genomen, vereisen dat u volledig wordt verantwoordelijk gehouden voor het dragen van alle straffen die door de regiering worden gesteld, voortvloeiende uit het niet naleven van de bovenstaande voorwaarden.

8. Betalingen en saldo opnames:
8.1. Wanneer de klant het aankoopproces voltooit, wordt de waarde van de bestelling overgemaakt naar onze tussenrekening om uw rechten als verkoper en de rechten van de klant te waarborgen.
8.2. U kunt uw saldo aan het einde van elke maand opnemen op uw bankrekening, bijvoorbeeld: 2020-11-29.
8.3. Wanneer u een opname van uw saldo aanvraagt, worden de opnamekosten automatisch van het saldo afgetrokken.
9. Opzeggen / beëindiging van het contract:
U heeft het recht om het opzeggen / beëindiging van het contract rechtstreeks in te dienen op de volgende polis:
9.1. Sharq Mall Company heeft het recht om uw volledige saldo in te houden, Om alle door u geleden verliezen of schade te vergoeden, en dat wordt door ons bepaald.
9.2. Bij het opschorten of sluiten van uw account of het beëindigen van uw gebruik van onze diensten, hebben we het recht om een verrekening te maken voor de bedragen die aan u zijn betaald. Dat wordt gedaan door middel van een door ons gespecificeerd bedrag dat voldoende is om restituties, terugbetalingen, wijzigingen of andere bedragen te dekken die aan de klant zijn betaald in verband met verkoopovereenkomsten, voor een periode van maximaal twee maanden. Aan het einde van de voorgeschreven periode betalen we u elk bedrag dat niet is gebruikt ter compensatie van terugbetalingen, terugbetalingen, wijzigingen of andere bedragen die aan de klanten zijn betaald, of we eisen van u een wettelijke vergoeding voor elk extra bedrag dat nodig is om de terugbetaling te compenseren. (Betaald, terugbetalingen, aanpassingen of andere bedragen die aan klanten worden betaald).